Opret andre fraværstyper

Orlovstyper, Egenbetalt ferie, Flyttedag, Bryllup, m.f.

Esben Hedegaard avatar
Skrevet af Esben Hedegaard
Opdateret over en uge siden

Andet fravær

Fra jeres politikker kan der oprettes flere fraværstyper som jeres medarbejdere får adgang til ved at tilkoble dem til deres politik:

💁 Hvornår anvendes modulet Andet fravær (Orlov)?

 • Når registreringstypen skal målrettes jeres fraværs-løndele så anvendes Andet fravær (Orlov) til oprettelse af registreringstypen

 • Når registreringsenheden er hele dage

 • Hvis ferieoptjening skal kunne frakobles under fraværsperioden

 • Hvis weekenden ikke skal tælle med i lønfilen

 • Hvis tilstede status skal bookes til Outlook og BitaBIZ Team Kalenderen med status "Ikke tilstede"

 • Hvis fraværstypen skal målrettes til personalegrupper og/eller lande

Betegnelse til medarbejdernes registreringsmenu

Standardbetegnelsen er Andet fravær på alle politikker.

Betegnelsen kan ændres på alle eller udvalgte politikker til eksempelvis Orlov.

Hvis I har flere lande tilkoblet BitaBIZ kan betegnelsen med fordel målrettes det lokale lands sprog lige som fraværstyperne kan oprettes på lokalt sprog og målrettes politikker:

Andre fraværstyper

Eksempler på andre fraværstyper:

Tilføj fraværstyper til politikken, ved at markere dem med flueben og gem herefter politikken.

Denne tilgang gør, at der kan målrettes forskellige fraværstyper til forskellige politikker:

ℹ️ Når en ny fraværstype oprettes er den automatisk tilgængelig for alle jeres politikker. Men man skal aktivt tilkoble en fraværstype til en politik for at medarbejderne på politikken får adgang.

Orlov uden ferieoptjening

Når medarbejder registrerer en fraværstype med reglen uden ferieoptjening tilkoblet justeres medarbejderens månedlige optjening af feriedage automatisk i BitaBIZ.

Eksempel:

Medarbejder har 25 feriedage per år. Og optjener derfor 2.08 dage per måned.

Medarbejderen afholder 14 dages orlov uden ferieoptjening i februar.

Der fratrækkes 0,07 feriedage per orlovsdag i den månedlige optjening:

14 * 0,07 = 0.98 feriedage

ℹ️ Orlov i weekender og på helligdage tælles med som afholdte orlovsdage når reduktion i ferieoptjeningen beregnes.

Feriedage per år

Feriedage der fratrækkes per orlovsdag

20

0.05

25

0,07

30

0,08

💁 Ved afholdelse af en hel måneds orlov optjenes 0 feriedage den måned.

Medarbejder bliver informeret hvis en fraværstype er uden ferieoptjening i den registrerede fraværsperiode:

💁 Bemærk venligst.

 • Reduktion af ferieoptjening er kun tilgængelig, hvis den valgte ferieoptjeningsplan er månedlig optjening. Derfor understøtter årlige optjeningsplaner ikke orlovstyper, der reducerer ferieoptjening.

 • Reduktion af ferieoptjening vil kun gælde i de efterfølgende måneder fra det tidspunkt, hvor registreringen blev oprettet.

Egen betalt Ferie oprettet under "Andet fravær"

Anvendes typisk til:

 • nyansatte der har ferie med fra anden arbejdsgiver og hvor jeres BitaBIZ feriepolitik er indstillet til at medarbejdere kun kan afholde det antal feriedage der er optjent eller at afholdelse af flere dage end optjent giver løntræk og medarbejder ønsker at afholde feriedage fra anden arbejdsgiver.

 • generelt at tilbyde mulighed for at afholde frihed med løntræk. Hvis medarbejder ikke ønsker at anvende betalt ferie til formålet.

 • lønsystem eksport hvor weekender og helligdage ikke skal medregnes i lønfilen.

Medarbejder statistik

Statistikken tæller antal dage oprettet under modulet.

Besvarede dette dit spørgsmål?