Opret andet fravær

Orlov, Barsel, forældreorlov, flyttedag, bryllup, m.f.

Esben Hedegaard avatar
Skrevet af Esben Hedegaard
Opdateret over en uge siden

Klik: Setup Admin -> Moduler -> Åbn en politik

Ferie & fraværspakken indeholder også Andet fravær

Andet fravær oprettes på en politik og linkes derefter til de politikker der skal have adgang.

Eksempler på andet fravær

 • Egen betalt fridag

 • Ferie uden løn (nyansatte)

 • Forældreorlov

 • Fædreorlov

 • Graviditetsorlov

 • Barselsorlov

 • Flyttedag

 • Bryllup

 • Begravelse

 • Orlov uden løn

 • Orlov med løn

Opsættes egne fraværstyper

Åben en politik -> Klik på fanen Andet fravær

Kategorinavn til medarbejdernes registreringsmenu

Standardkategorinavnet er Andet fravær på alle politikker.

Kategorinavnet kan ændres og tilpasses på alle eller udvalgte politikker til eksempelvis "Orlov" eller "Anden orlov & fravær" osv.

Hvis I har flere lande tilkoblet BitaBIZ, kan kategorinavnet målrettes det lokale lands sprog, og fraværstyperne kan oprettes på det lokale sprog og være målrettede politikker for specifikke lande eller personalegrupper:

Opret en fraværstype

Åbn sektionen "Andet fravær" og klik "Tilføj type":

 • Tilføj navnet på fraværstypen

 • Vælg om fraværstypen kræver godkendelse af leder

 • Tilføj det maksimale antal dage pr. registrering tilladt (hvis 0 tilføjes = ingen grænse)

 • Vælg om der ikke optjenes ferie i orlovsperioden (se næste afsnit)

 • Vælg om typen skal eksporteres til løn

På hver af jeres politikker skal du vælge hvilke oprettede fravværstyper, der skal være tilgængelige for den valgte politik, og gem politikken. Dette vil tilføje de valgte fraværstyper til politikken.

Det betyder at forskellige fraværstyper kan målrettes forskellige politikker:

💁 Når en ny fraværstype oprettes, er den automatisk tilgængelig at vælge på alle jeres politikker. Men du skal aktivt vælge fraværstypen på den enkelte politik, for at de medarbejdere, der er tilføjet politikken får adgang til fraværstypen.

Orlov uden ferieoptjening

Når en medarbejder eller administrator registrerer orlov med reglen "Der optjenes ikke ferie under orloven" aktiveret, justeres medarbejderens månedlige optjening af feriedage automatisk i BitaBIZ.

Eksempel:

Medarbejder har 25 feriedage per år. Og optjener derfor 2.08 dage per måned.

Medarbejderen afholder 14 dages orlov uden ferieoptjening i februar.

Der fratrækkes 0,07 feriedage per orlovsdag i den månedlige optjening:

14 * 0,07 = 0.98 feriedage

ℹ️ Orlov i weekender og på helligdage tælles med som afholdte orlovsdage når reduktion i ferieoptjeningen beregnes.

Feriedage per år

Feriedage der fratrækkes per orlovsdag

20

0.05

25

0.07

30

0.08

💁 Ved afholdelse af en hel måneds orlov optjenes 0 feriedage den måned.

Medarbejder eller admin bliver informeret hvis en fraværstype er uden ferieoptjening i den registrerede fraværsperiode:

Bemærk venligst.

Reduktion af ferieoptjening er kun tilgængelig, hvis den valgte ferieoptjeningsplan er månedlig optjening. Derfor understøtter årlige optjeningsplaner ikke orlovstyper, der reducerer ferieoptjening.

Reduktion af ferieoptjening vil kun gælde i de efterfølgende måneder fra det tidspunkt, hvor registreringen blev oprettet.

Egen betalt ferie oprettet under "Andet fravær"

Anvendes typisk til:

 • nyansatte der har ferie med fra anden arbejdsgiver og hvor jeres BitaBIZ feriepolitik er indstillet til at medarbejdere kun kan afholde det antal feriedage der er optjent eller at afholdelse af flere dage end optjent giver løntræk og medarbejder ønsker at afholde feriedage fra anden arbejdsgiver.

 • generelt at tilbyde mulighed for at afholde frihed med løntræk. Hvis medarbejder ikke ønsker at anvende betalt ferie til formålet.

 • lønsystem eksport hvor weekender og helligdage ikke skal medregnes i lønfilen.

Medarbejder statistik

Statistikken tæller antal dage oprettet under modulet.

Besvarede dette dit spørgsmål?