Medarbejder ansøgning om udbetaling af saldi

Skal jeres medarbejdere kunne ansøge om udbetaling af deres feriefri og/eller timebanksaldo?

Adgang til udbetaling af saldi styres fra jeres politikker:

Hvis en politik giver adgang til at medarbejder kan ansøge om nedskrivning af en saldo via udbetaling tilføjes en "Udbetal" knap til medarbejderens saldo på web-portalen, Outlook og mobil-appen:

Medarbejder kan ikke ansøge om udbetaling af flere dage/timer end optjent:

Ansøgninger om saldoudbetalinger sendes til godkendelse hos chefen:

Godkendte udbetalinger af saldi kan tilføjes jeres lønsystemeksport:

Vejledninger der er opdateret med indstilling for udbetaling af saldi:

🆕 Medarbejder-vejledning til ansøgning om udbetaling af saldi

📑 Opret feriefri-politik nu inkl. udbetaling af saldo

📑 Opret overarbejde & afspadsering nu inkl. udbetaling af saldo

📑 Opret flextid (tjek ind / ud af daglig arbejdstid) nu inkl. udbetaling af saldo

📑 Eksport til jeres lønsystem nu inkl. udbetaling af saldi

Fandt du dit svar?