Opdateringer til Løn Admin -> Kalenderadgang

Formålet med denne opdatering er at gøre Løn Admins kalenderadgang til et cockpit, der giver det fulde overblik over en medarbejders saldi, herunder:

 • optjening tilkoblet

 • registreringer oprettet

 • udbetalinger

 • manuelle justeringer

 • overførte rest dage/timer

 • historik over den enkelte saldos bevægelser

Sagt med andre ord - med denne opdatering kan Løn Admin rollen anvende Kalenderadgang siden til at:

 • udbetale hele eller dele af en saldo

 • opskrive eller nedskrive saldi

 • skabe sig det fulde overblik over en saldos bevægelser via kalenderens registreringer og "se historik" knappen

 • hurtigt se hvilke politik og optjeningsregler der er tilkoblet en medarbejders saldi

🆕 Se historik på alle saldi fra Løn Admin -> Kalenderadgang

Alle 4 BitaBIZ saldi der kan tilkobles en medarbejders profil (ferie, feriefri, timebank, dagebank) har fået en "Se historik" knap.

Se historik viser en saldoes bevægelse for aktive periode eller tidligere perioder:

-> (+ ) Overførte restdage/timer

-> (+ ) Manuelle opskrivninger

<- ( - ) Manuelle nedskrivninger

<- ( - ) Udbetalinger

-> (+ ) Optjening tilkoblet saldoen

<- ( - ) Godkendte dage/timer oprettet

= Restsaldo

🆕 Nedskriv saldi via udbetaling

Alle 4 BitaBIZ saldi (ferie, feriefri, timebank, dagebank) kan nedskrives via lønudbetaling.

1) Klik "Udbetal" for at nedskrive en valgt saldo via udbetaling

2) Vælg den dato nedskrivningen skal være gældende fra

3) Vælg antal dage/ timer saldoen skal nedskrives med

4) Opret evt. en note der gemmes sammen med saldo-udbetalingen

5) En saldo udbetaling gemmes i medarbejderens kalender:

6) Klik på saldo-udbetalingen gemt i medarbejderens kalender for at få yderligere information eller klik på saldoens "Se historik":

💁 Når en saldo nedskrives via udbetaling:

 • udbetalingen nedskriver saldoen fra den måned den er oprettet i

 • udbetalingen gemmes i saldoens "Se historik" som en minus postering Udbetalingen nedskriver derfor saldoens rest dage/timer

 • Udbetalingen gemmes i medarbejderens kalender. Således at både medarbejder og chef kan klikke på registreringen og se at saldoen er nedskrevet via en lønudbetaling

 • Udbetalingen kan tilkobles lønfilen således at udbetalingsprocessen automatiseres

 • En lønudbetalt saldo-nedskrivning arkiveres og låses som lønbehandlet

7) Tilkobl udbetaling af saldi til jeres lønsystem-eksport

Klik setup (som vist nedenfor) ud for jeres lønsystem og indtast løndelsnr. for de saldi udbetalinger der skal tilkobles jeres lønfil:

💁 Et løndelsnr. skal typisk være tilkoblet en sats/tarif i jeres lønsystem for at generere en lønudbetaling.

Læs mere om lønsystem eksport her!

🆕 Opskriv eller nedskriv saldi manuelt via kalenderadgang

Skal en medarbejders saldo op- eller nedskrives?

Manuelle saldi-justeringer kan håndteres fra medarbejderens kalender via kalenderadgang:

1) Klik "Opskriv" eller "Nedskriv" for at justere en saldo manuelt

2) Vælg dato hvorfra justeringen skal være gældende fra

3) Gem justeringer med en note så der er dokumentation for årsagen til den manuelle justering:

💁 Manuelle op- og nedskrivninger af saldi fra kalenderadgang:

 • er gældende fra den måned de oprettes til

 • er gældende for det ferieår de oprettes til

 • gemmes i saldoens "Se historik" inkl. evt. oprettet note

🆕 Medarbejder information via kalenderadgang

Kan du genkende... du skal følge op på en medarbejders saldi, men mangler overblik:

 • hvilke optjeningsregler er tilkoblet den enkelte saldo?

 • hvilket lønnr. har medarbejderen?

 • hvem er medarbejderens chef/ godkender?

Vi har tilføjet en knap "Se medarbejder info":

🆕 Opret en tidsregistrering for en medarbejder der er tjekket ind

Efterregistrér timer for en medarbejder samtidig med at medarbejderen er tjekket ind via kalenderadgang.

Fandt du dit svar?