Alle samlinger
Setup BitaBIZ
Planlægning - egne event typer
Lønafregning med planlægning & overblik
Lønafregning med planlægning & overblik

Tilkaldevagt, Godkendelse af rejseformål og destination, Diæter, m.f.

Esben Hedegaard avatar
Skrevet af Esben Hedegaard
Opdateret over en uge siden

Skal BitaBIZ anvendes til registrering og planlægning af løndele hvor deling af tilstede-status i Team kalenderen er et vigtigt delelement?

Step 1: opret "Løndelen" som Egen registreringstype

Klik: Setup Admin -> Moduler -> Egne registreringstyper:

 1. Opret betegnelse for registreringstypen:
  Tilkaldevagt, Rejsedage med diæter, m.f.

 2. Hvis registreringstypen er forretningsrejse med diæter markér dette
  (Se vejledning til rejseformål og destination nedenfor)

 3. Vælg enhed "dage eller timer"

 4. Markér "Tilføj løneksport" og indtast løndelsnr. i feltet "ID-nummer"

 5. Vælg tilstede status der beskriver hvor medarbejderen er. Eksempelvis: "Arbejder et andet sted" eller "På vagt"

Klik GEM

Step 2: giv ansatte, der skal registrere løndelene adgang til modulet Egne registreringstyper

Klik: Setup Admin -> Åben den enkelte medarbejders stamdatakort -> Markér moduladgang til "Egne registreringstyper":

Medarbejdere med adgang til modulet Egne registreringstyper:

 1. Medarbejderne får adgang til registrering fra web, Outlook og mobil app.

 2. Medarbejderens kalender får tilføjet en ekstra statistiktæller med overblik over registrerede løndels timer eller dage.

  Statistiktælleren vises kun for ansatte med adgang til Egne registreringstyper:

ℹ️ bemærk at hvis der tilkobles godkendelseskrav vil dage/timer der afventer godkendelse være markeret med farven rød i medarbejderens kalender. Kun godkendte registreringer tæller med i medarbejdernes statistik. Og kun godkendte dage/timer overføres til løneksporten hvis godkenderkrav er tilkoblet.

ℹ️ chef og løn admin får samme overblik som medarbejder via deres kalenderadgang til medarbejderens kalender.

Registreringslogik for egne registreringstyper

 • Der kan oprettes flere egne registreringstyper hvor start/slut tid krydser hinanden på samme dag.

 • Der kan oprettes frem og tilbage i tiden.

 • Dage/timer der er godkendt kan ikke slettes tilbage i tiden.

 • Dage/timer der er lønafregnet kan ikke slettes af medarbejder og chef.

 • Dage/timer oprettet i weekenden tæller altid med.

Når reglen rejseformål og destination er aktiveret

I eksemplet nedenfor er:

 1. Enhed sat til "Timer".
  Dvs. medarbejder skal indtaste en start og slut tid for rejsen.
  Start og slut tid kan være på forskellige datoer.

 2. "Tilføj rejseformål og destination" aktiveret til registreringstypen.
  Dvs. medarbejder kan indtaste formål og destination til sin rejse.

Visning af registreringen gemt i medarbejderens kalender

💁 I eksemplet ovenfor har medarbejderen en rejse på 102,5 timer.

Godkendelse af rejseformål og destination

💁 Registreringen sendes til godkendelse inkl. registreret information om rejsens formål og destination. Samt evt. udfyldt notefelt.

Besvarede dette dit spørgsmål?