Planlægning: Fast- & variabel-fridag

Opret en fridag som medarbejder kan booke sin kalender med

Esben Hedegaard avatar
Skrevet af Esben Hedegaard
Opdateret over en uge siden

Skal BitaBIZ anvendes til registrering og planlægning af faste eller variable fridage?

Fremgangsmåden til oprettelse af faste eller variable fridage er den samme.

 • Faste fridage anvendes typisk til ansatte der har én eller flere faste fridage per arbejdsuge og som derfor skal have sin kalender booket med fridagene.

 • Variable fridage anvendes typisk til ansatte med weekend vagter og som derfor skal afholde sin weekend fridag (lør el. søn) variabelt i løbet af arbejdsugen.

Step 1: opret fridagen som registreringstype

Klik: Setup Admin -> Moduler -> Egne registreringstyper:

 1. Opret betegnelsen for registreringstypen: Fridag, Fast fridag, Variable fridag

 2. Markér: "Registreringen er en fridag" (se afsnit om betydningen af denne regel)

 3. Vælg enhed til: "dage"

 4. Vælg tilstede status til: "Ikke tilstede"

Klik GEM

TIP: Opret jeres deltidsansatte med fast fridag til deres egen politik. Herved opnår I:

 • at I kan tilpasse ferie og feriefri-optjening til medarbejdere med faste fridage.

 • kan målrette registreringstypen fridag til personalegrupper registreringstypen er relevant for.

Step 2: giv ansatte, der skal registrere fridage adgang til modulet Egne registreringstyper

Klik: Setup Admin -> Åben den enkelte medarbejders stamdatakort -> Markér moduladgang til "Egne registreringstyper":

Medarbejdere med adgang til modulet Egne registreringstyper:

 1. Medarbejderne får adgang til registrering af fridag fra web, Outlook og mobil app.

 2. Medarbejderens kalender får tilføjet en ekstra statistiktæller med overblik over antal fridage registreret.

  Statistiktælleren vises kun for ansatte med adgang til egne registreringstyper eller som har fået målrettet registreringstypen fridag til deres politik:

ℹ️ bemærk at hvis der tilkobles godkendelseskrav vil dage der afventer godkendelse være markeret med farven rød i medarbejderens kalender. Kun godkendte registreringer tæller med i medarbejdernes statistik.

ℹ️ chef og løn admin får samme overblik som medarbejder via deres kalenderadgang til medarbejderens kalender.

Registreringslogik for egne registreringstyper

 • Egne registreringstyper har adgang til at kunne registrere en fridag per uge for en valgt periode frem og tilbage i tiden. Læs mere her!

 • Der kan oprettes flere egne registreringstyper hvor start/slut tid krydser hinanden på samme dag.

 • Der kan oprettes og slettes frem og tilbage i tiden.

Reglen: "Registreringen er en fridag":

Når denne regel vælges frakobles tælleværket til statistik og løneksport på fridagen for følgende registreringstyper der bookes henover/på en fridag:

➡️ Feriedage, sygedage, barn syg, feriefri, orlovstyper.

Dvs. jeres medarbejdere kan booke en ferieperiode henover en fridag og på samme måde som i weekenden tæller fridagen ikke med som en afholdt feriedag. Samme princip for sygedage og feriefri.

Eksemplet nedenfor tæller 2 feriedage og 2 sygedage. Fordi de krydser en fridag med reglen "Registreringen er en fridag" tilkoblet:

ℹ️ Alle andre registreringstyper der oprettes på en fridag tæller med i tælleværket; afspadsering, overarbejde, tidsregistrering, kørsel, arbejdstid, m.f.

Besvarede dette dit spørgsmål?