Ny metode til tidsregistrering

Tidsregistreringsmodulet bliver opdateret med en ny tidsregistreringsmetode: Tjek ind & tjek ud af daglig arbejdstid.

BitaBIZ supporterer derfor nu 3 metoder til registrering af timer til løn og projekt:

 1. Indtastning af start og sluttid samlet i en registrering
  ℹ️ Læs brugervejledning til indtastning af start/sluttid samlet her!

 2. Indtastning kun af timeantal
  ℹ️ Læs brugervejledning til indtastning af timer her!

 3. 🆕 Tjek ind ved arbejdets start og ud ved arbejdets afslutning
  🆕 Læs brugervejledning til tjek ind/ud her!

🆕 For mere information, læs denne vejledning til modulet tidsregistrering - Klik her!

Medarbejder

Alle medarbejdere med adgang til modulet tidsregistrering får med opdateringen bedre overblik over deres arbejdstid.

🆕 Der bliver overblik over timer registreret per uge, måned og år. Direkte i deres kalender:

🆕 Både chef og løn admin får via deres kalenderadgang samme overblik over arbejdstid registreret af medarbejdere der har adgang til modulet tidsregistrering.

🆕 Medarbejder kan nu slette en tidsregistrering oprettet ved en fejl tilbage i tiden.

🆕 Medarbejder kan nu klikke på alle sine oprettede tidsregistreringer i sin kalender (også tilbage i tiden). Eksempelvis for at se om en arbejdstidsregistrering er lønudbetalt.

Chef / godkender

Chefer der behandler arbejdstid der skal godkendes til lønudbetaling for mange ansatte, får nu mulighed for at behandle timer til godkendelse per medarbejder. De får en timeseddel per medarbejder hvis de vælger:

 1. Medarbejder

 2. Tidsregistrering

🆕 Del evt. denne vejledning til godkendelse af timesedler med chefer der har mange timeansatte.

Rapporter og statistik

Modulet tidsregistrering har fået en ny rapport i Rapportbiblioteket.

🆕 Læs evt. mere om rapporten - Klik her!

Fandt du dit svar?