Overarbejde - timebank & løntillæg

Rapport målrettet modulet overarbejde/afspadsering

Esben Hedegaard avatar
Skrevet af Esben Hedegaard
Opdateret over en uge siden

Klik: HR Statistik -> Rapporter -> "Hent rapport"

Overarbejde - timebank & løntillæg

Fra modulet overarbejde/afspadsering opdateres alle overarbejdstimer registreret. Inkl. jobkoder/tariffer der registreres overarbejde på.

Dvs. overarbejds-registreringer oprettet til både timebank eller lønudbetaling fra modulet overarbejde/ afspadsering opdateres til denne Excel-rapport i real time via API integration.

ℹ️ Afspadsering opdateres også til denne rapport!

Excel rapporten indeholder 3 sider:

  1. Registreringer

  2. Medarbejdere

  3. Benchmark (visualisering af data)

1. Registreringer

På denne side vises alle overarbejds-registreringer der er oprettet af jeres medarbejdere. Dvs. udgangspunktet for visningen er de enkelte overarbejds-registreringer der er oprettet.

Summen i timer beregnes for de viste overarbejds-registreringer:

2. Medarbejdere

På denne side vises summen af overarbejde per medarbejder.

Den samlede sum i timer beregnes for de viste medarbejdere:

3. Benchmark (visualisering af data)

På denne side visualiseres jeres overarbejde i diagrammer og grafer.

Siden benchmarker jeres overarbejde over tid:

Denne rapport er en prækonfigureret rapport. Rapporten opdateres automatisk med real-time data.

For at aktivere rapporten skal jeres BitaBIZ API nøgle indsættes i rapporten.

Besvarede dette dit spørgsmål?