Tidsregistrering - løntimer & projekttimer

Rapport målrettet modulet tidsregistrering

Esben Hedegaard avatar
Skrevet af Esben Hedegaard
Opdateret over en uge siden

Klik: HR Statistik -> Rapporter -> "Hent rapport"

Tidsregistrering - løntimer & projekt

Fra modulet tidsregistrering opdateres alle tidsregistreringer inkl. jobkoder til denne Excel-rapport i real time via API integration.

Excel rapporten indeholder 3 sider:

 1. Registreringer

 2. Medarbejdere

 3. Benchmark (visualisering af data)

1. Registreringer

På denne side vises alle tidsregistreringer der er oprettet af jeres medarbejdere. Dvs. udgangspunktet for visningen er de enkelte tidsregistreringer der er oprettet.

Summen i timer beregnes for de viste tidsregistreringer:

Anvend eksempelvis siden til at få overblik over:

 • summen af antal timer registreret i en valgt periode:

  • på én eller flere jobkoder/tariffer

  • af én eller flere medarbejdere

  • per jobtitel

og/eller...

 • summen af antal timer registreret i en valgt periode:

  • per selskab, land, afdeling

  • per personalegruppe

og/eller...

 • grundlaget for en medarbejders timeseddel for en valgt periode

ℹ️ Resultatet af det valgte filter kan eksporteres til Excel for videre bearbejdning.

2. Medarbejdere

På denne side vises summen af tidsregistreringer per medarbejder.

Den samlede sum i timer beregnes for de viste medarbejdere:

Anvend eksempelvis siden til at få overblik over:

 • summen i timer per medarbejder og total sum for en valgt periode:

  • på én eller flere jobkoder/tariffer

  • på én eller flere medarbejdere

  • per jobtitel

og/eller...

 • Summen af antal timer per medarbejder og total i en valgt periode:

  • per selskab, land, afdeling

  • per personalegruppe

ℹ️ Resultatet af det valgte filter kan eksporteres til Excel for videre bearbejdning.

3. Benchmark (visualisering af data)

På denne side visualiseres jeres tidsregistreringer i diagrammer og grafer.

Siden benchmarker jeres tidsregistreringer over tid.

Anvend eksempelvis siden til at besvare spørgsmål som:

 • udviklingen i timer registreret over en 3-årig periode:

  • er vores totale tidsforbrug stigende eller faldende ift. sidste år eller ift. sidste måned eller ift. samme måned sidste år?

  • hvilke måneder registreres der flest timer i og er timetallet stigende eller faldende ift. sidste år?

  • hvilke afdelinger har stigende eller faldende timeforbrug ift. sidste år?

 • time budgettets overholdelse via ÅTD grafen der per måned akkumulere timeforbruget. Sammenlign evt. med tidligere år.

Visualiseringerne kan filtreres/målrettes. Eksempelvis til visning af:

 • en medarbejders registreringer

 • en afdelings registreringer

 • et lands eller personalegruppes registreringer

 • en jobkode / tarif

Bemærkninger til denne rapport:

 • Rapporten viser kun tidsregistreringer oprettet til modulet "Tidsregistrering"

 • Rapporten supporterer sprogene Dansk og engelsk

 • Rapporten er prækonfigureret og opdateres automatisk med real-time data fra jeres BitaBIZ konto. For at aktivere rapporten skal jeres BitaBIZ API nøgle indsættes i rapporten: Her er en vejledning

Besvarede dette dit spørgsmål?