Feriefri-ansøgning (årlig optjening)

Jeg optjener feriefri per år

Ulrik Baadsgaard Christensen avatar
Skrevet af Ulrik Baadsgaard Christensen
Opdateret over en uge siden

Fra din mobil app, Outlook app eller web-portalen klik "Ny registrering":

  1. Vælg Feriefri i hovedmenuen

  2. Vælg periode (fra og til dato)

  3. BitaBIZ viser hvor mange dage/timer du har optjent.

  4. Du kan ikke afholde flere dage/timer end optjent. Hvis du ikke har optjent nok dage/timer afvises din ansøgning med information om antal dage/timer du forsøger at afholde mere end optjent:

ℹ️ Har du feriefritimer, kan du både registrere feriefri i dage og timer. Hvis du vil afholde nogle enkelte feriefritimer på en dag, så vælg "Vis timer" og indtast "Fra" og "Til" tidspunkt:

  • Du kan booke/ disponere over fremtidigt optjent feriefri i nyt feriefriår.

  • Feriefri booket i nyt feriefriår vil blive fratrukket feriefri-statistikken for det feriefriår de tilhører.

Din feriefri-statistik

Klik på pilen for at se din statistik for fremtidige feriefriår:

Restferiefri

  • Restferiefri der automatisk overføres til næste periode, kan først afholdes efter den nye periode er startet.

  • Restferiefri der slettes skal afholdes inden start på ny periode, hvor de slettes.

Det er jeres virksomheds politik der bestemmer om restferiefri overføres automatisk til nyt feriefriår eller slettes.

Undtagelse til denne guide

Hvis du optjener feriefri, hvor ansættelsesdato bestemmer optjening efterfølgende år, kan feriefri ikke bookes i fremtidig feriefriår.

Din ansøgning afvises med denne besked:

Besvarede dette dit spørgsmål?