Afdelinger, teams og organisationsdiagram

Klik: Setup Admin > Afdelinger

Vi anbefaler:

  • Vælg en afdelingsfarve. Herved opnår man bedre planlægningsoverblik i Team kalenderen.
  • Vælg "Afdeling refererer til" herved opretter BitaBIZ jeres organisationsdiagram.

Organisationsdiagram

Fandt du dit svar?