Sygefravær - Bradford faktoren

Indsigt i sygefravær der påvirker virksomhedens produktivitet

Esben Hedegaard avatar
Skrevet af Esben Hedegaard
Opdateret over en uge siden

Klik: HR Statistik -> Rapport -> Klik: Hent rapporten "Sygefravær - Bradford faktoren"

Om denne rapport

  • Bradford faktoren er et internationalt anerkendt nøgletal til analyse af sygefravær i en virksomhed.

  • En medarbejders Bradford faktor beregnes for en 12 måneders periode.

  • Man kan vælge både at medtage barn syg og egen sygedage i rapporten.

  • Medarbejdere med et højt antal sygeperioder får en høj Bradfordfaktor. Det er derfor ikke antal sygedage der giver en høj faktor men derimod et højt antal sygeperioder.

Dimensioner der kan filtreres efter

Tid

Registreringer

Virksomhed

År

Sygedage

Medarbejder

Måned

Barn syg

Datterselskab

Afdeling

Politik/ personale gruppe

Land

Bemærkninger til denne rapport

  • Hvis en sygeperiode løber henover en weekend eller en helligdag, er det stadig én periode. Reglen er, at hvis fredag og den efterfølgende mandag er sygedage, tælles de som én sygeperiode. Det samme gør sig gældende, hvis der er registreret sygedage på hver sin side af en helligdag.

  • Sygedage registreret på helligdage og i weekenden tæller ikke med i antallet af sygedageDenne rapport er en prækonfigureret rapport. Rapporten opdateres automatisk med real-time data.

For at aktivere rapporten skal jeres BitaBIZ API nøgle indsættes i rapporten.

Besvarede dette dit spørgsmål?