Restferiefrirapport

Overblik over restferiefri / omsorgsdage per en given måned

Ulrik Baadsgaard Christensen avatar
Skrevet af Ulrik Baadsgaard Christensen
Opdateret over en uge siden

Restferiefri

Klik: HR Statistik -> Feriefri

Om denne rapport

 • Overblik over medarbejderes restferiefri/omsorgsdage per en valgt dato.

Sådan anvendes rapporten

 1. Vælg Land/ferieår. Dette vil liste de medarbejdere som er tilkoblet det valgte land/ferieår.

 2. Vælg hvilken feriefri-periode der skal vises.

 3. Vælg en Slutdato. Dette vil beregne medarbejderens restferiefri per den valgte måneds udgang.

Klik: Vis resultat

Dimensioner der kan filtreres efter

Tid

Registreringer

Virksomhed

Aktivt feriefriår

Feriefri /Omsorgsdage

Politik

Måned

Afdeling

Bemærkninger til denne rapport

 • Enheder: For medarbejdere der registrerer feriefri i timer angives Optjent feriefri, Registreret feriefri og Feriefri tilbage i feriefritimer. For med medarbejdere der registrerer feriefri i dage vises Optjent feriefri, Registreret feriefri og Feriefri tilbage i dage.

 • I alt viser i udgangspunktet summen af både restferiefridage og restferiefritimer.
  Skriv "dage" i tekst-søgefeltet for kun at få vist personalegrupper der registrerer feriefri i dage.
  Skriv "Timer" i tekst-søgefeltet for kun at få vist personalegrupper der registrerer feriefri i timer.

 • Optjent feriefri:
  Ved årlig optjening af feriefri vil Optjent feriefri være årlig optjening inklusiv manuelle justeringer.
  Ved månedlig/kvartals/halvårlig optjening af feriefri vil Optjent feriefri være optjente feriefridage per dags dato inklusiv manuelle justeringer foretaget indenfor den valgte periode.

 • Kun godkendt feriefri tælles med i rapporten

 • Hvis medarbejder har afholdt mere feriefri end optjent i den valgte periode vil restferiefri-saldoen være nul. Note: der vises ikke negativ restferiefri balance

Besvarede dette dit spørgsmål?