Ferie uden løn rapport

Klik: Løn admin -> Eksport > Afholdt ferie med / uden løn

Om denne rapport

  • Overblik over medarbejdernes afholdte feriedage uden løn for en valgt lønperiode.

Sådan anvendes rapporten

  1. Vælg Land/ferieår. Dette vil liste medarbejdere som er tilkoblet det valgte land/ferieår.
  2. Vælg startdato og slutdato for lønperioden.
  3. Klik Vis resultat

A) Optjent ferie: Medarbejderens optjente feriedage per valgt slutdato for den valgte periode. (inkluderer eventuel overført restferie og manuelle justeringer)

B) Registreret ferie: Feriedage afholdt frem til den valgte periodes startdato.

C) Registreret ferie: Afholdte feriedage i den valgte periode fra startdato til slutdato (begge dage inkluderet)

D) Ferie uden løn: Antal feriedage uden løn i den valgte periode. Det antal feriedage som medarbejderen har afholdt mere end optjent i den valgte periode.

Dimensioner der kan filtreres efter

Tid

Registreringer

Virksomhed

Aktivt ferieår

Ferie

Politik

Måned

Afdeling


Bemærkninger til denne rapport

  • Kun godkendt ferie tælles med i rapporten
  • Rapporten er målrettet medarbejdere som kan afholde flere feriedage end optjent, men med løntræk. Rapporten kan ikke anvendes til medarbejdere som kan anmode om forskudsferie eller kun kan afholde feriedage der er optjent.
  • Den valgte periode vælges for hele måneder.
  • Anvendes denne rapport til at afregne løntræk? Hvis ja, så anbefaler vi at den anvendes sammen med "Løneksport med periodestyring". Herved arkiveres feriedage som lønbehandlet.
Fandt du dit svar?