Overarbejde & løntillæg

Klik: HR Statistik > Rapporter > Klik: Hent rapport "Overarbejde & fravær"

Om denne rapport

  • Få et samlet overblik over overarbejde, løntillæg og fravær per medarbejder, afdeling eller hele jeres virksomhed.
  • Rapporten har 2 niveauer. 1) Medarbejder-niveau hvor det samlede antal overarbejdstimer vises per medarbejder. 2) Registreringstype-niveau der viser antal timer registreret per løntillægstype/ overarbejdstype.

1. Medarbejder-niveau:

overarbejde rapport

2. Registreringstype-niveau:

overarbejde rapport

Dimensioner der kan filtreres efter i denne rapport:

Tid

Registreringer

Virksomhed

År

Overarbejdstyper

(Ekstra tid til udbetaling eller timebank)

Medarbejder

Kvartal

Løntillæg

(Aften vagt, weekend, m.f.)

Afdeling

Måned

Fravær
(ferie, sygedage, m.f.)

Politik

Uge

Bemærkninger til denne rapport

Mouse-over funktionen viser:

  • Normtimer - registreret fravær = produktiv arbejdstid
  • Arbejdstid i alt = produktiv arbejdstid + registreret overarbejde/Løntillæg

Denne rapport er en prækonfigureret rapport. Rapporten opdateres automatisk med real-time data fra jeres BitaBIZ konto.

For at aktivere rapporten skal jeres BitaBIZ API nøgle indsættes i rapporten:

Fandt du dit svar?