Alle samlinger
Statistik og rapporter
Ferie & feriefri
Restferierapport - for hele ferieået
Restferierapport - for hele ferieået

BitaBIZ rapport der viser restferie for hele ferieåret

Esben Hedegaard avatar
Skrevet af Esben Hedegaard
Opdateret over en uge siden

Restferie rapport

klik: HR statistik -> Ferie

Om denne rapport

Samlet overblik over jeres medarbejderes restferie i aktive ferieår.

Jeres medarbejderes ferie-saldi i BitaBIZ optjener feriedage iht. regler tilkoblet den politik den enkelte medarbejder er tilkoblet.

Den fastlagte optjening på politikken bliver modregnet via:

  • medarbejders godkendte ferieregistreringer i ferieåret

  • overført restferie fra gammelt ferieår

  • løbende manuelle justeringer oprettet af Løn admin

Via Løn Admin -> Kalenderadgang tilegnes det fulde overblik/ grundlag for den enkelte medarbejders feriesaldo:

Opgørelsen per medarbejder under kalenderadgang samles i denne rapport for alle medarbejdere. Visningen er den samme som under kalenderadgang "Se historik" per medarbejder.

Den enkelte medarbejders restsaldo i rapporten beregnes via:

-> overført restferie

<-> manuelle justeringer oprettet af Løn Admin (enten plus eller minus justering)

-> årlig optjening der følger optjeningsreglerne tilkoblet på politikken

<- godkendte feriedage oprettet i ferieåret

= RESTSALDO

💁 Bemærk at kolonnen "Løntræk" kun er relevant hvis jeres feriepolitik tillader afholdelse af ferie med løntræk. Løntræk dage påvirker ikke medarbejderens restsaldo for feriedage med løn.

💁 Bemærk at kolonnen "Overført" er dage overført fra forrige (gammelt) ferieår. Til det aktive nuværende ferieår.

ℹ️ Alle medarbejdere på tværs af personalegrupper og lande vises i rapporten. Dvs. afholdelsesperioden og optjeningsregler kan variere fra medarbejder til medarbejder i rapporten.

Rapporten viser restsaldo for medarbejderens aktive ferieår:

Regler for beregning af registrerede feriedage

En feriedag tæller ikke med i rapporten på:

  • hel eller halv helligdag

  • hel eller halv fridag

  • weekender (som standard)

ℹ️ Hvis medarbejderens politik har tilkoblet 7 dages arbejdsuge tæller weekenden med i ferieregnskabet. Til 7 dages arbejdsuge kan vælges alternative fridage til fast weekendfri som så ikke tæller med i ferieregnskabet.

Andre regler for optjening af feriedage

En medarbejders optjening af feriedage iht. optjeningsreglerne tilkoblet på medarbejderens politik, kan for en valgt periode reduceres eller helt stoppes via en orlovsregistrering med reglen "Ingen ferieoptjening" tilkoblet. Læs mere her.

Chefens overblik over restferie for sit team/ afdeling

Hvor HR Statistik og Løn Admin er globale roller for hele jeres virksomhed er godkenderrollen målrettet chefens medarbejdere. Afdelingschefer har overblik over sit teams restferie-saldi fra sin godkenderrolle:

1. Via Kalenderadgang får chefen overblik per medarbejder

2. Via Statistik får chefen et samlet overblik for hele sit team

Besvarede dette dit spørgsmål?