Ansatte uden betalt ferie

Når en politik oprettes målrettes den til en personalegruppe:

  1. Fastansatte
  2. Deltidsansatte med fast fridag
  3. Timeansatte uden betalt ferie
  4. Land

Læs mere om oprettelse af politikker - Klik her!

For personalegrupper der ikke har betalt ferie

Det er muligt at tilføje lønsystem-koder for feriedage på en medarbejdergruppes politik. Dvs. at forskellige personalegrupper kan få opdateret feriedage forskelligt til jeres lønsystem. Eksempelvis:

  • lønsystem-kode for afholdte feriedage med løn
  • lønsystem-kode for afholdte feriedage uden løn

Indsæt lønsystem-koden i feltet ID-nummer:

Fandt du dit svar?