Projekt rapport

Klik: HR Statistik -> Rapporter -> Klik: "Hent rapport"

Om denne rapport:

 • Få overblik over aktivitetstid og fravær per medarbejder, afdeling eller hele jeres virksomhed.
 • Rapporten har 2 niveauer. 1) Medarbejder-niveau hvor det samlede antal projekt- og fraværs-timer vises per medarbejder. 2) Registreringstype-niveau der viser antal timer registreret per jobkode og fraværstype.
 • Rapporten beregner medarbejdernes kapacitetsstatus. Hvis en medarbejder nærmer sig sine standard normtimer eller ligefrem arbejder mere end sine normtimer så vises dette i rapporten.

1) Medarbejder-niveau:

projekt rapport

2) Registreringstype-niveau:

projekt rapport

Dimensioner der kan filtreres efter i denne rapport:

Tid

Registreringstyper

Virksomhed

År

Tidsregistreringer

(Oprettede jobkoder)

Medarbejder

Kvartal

Fravær

(Ferie, sygedag, m.f.)

Afdeling

Måned

Politik

Uge

Bemærkninger til denne rapport:

 • Rapporten indeholder 3 status ikoner. Ikonerne viser hvis en medarbejder har:
  1) tilgængelig kapacitet tilrådighed.
  2) er tæt på sin kapacitetsgrænse.
  3) har overskredet sin kapacitetsgrænse.
  * Medarbejderens kapacitetsgrænse er medarbejderens officielle norm-timer per uge.
 • Mouse-over funktionen viser en medarbejders:
  - Totale timer (Sum af projekttimer + fraværstimer)
  - Kapacitet (Totale timer registreret minus medarbejderens normtimer/ Kapacitet)
  - Projekt timer (Sum af tidsregistreringer på jobkoder)
  - Fravær (Sum af fraværstimer på fraværstyper som ferie, sygedage, m.f.)

Denne rapport er en prækonfigureret rapport. Rapporten opdateres automatisk med real-time data fra jeres BitaBIZ konto.

For at aktivere rapporten skal jeres BitaBIZ API nøgle indsættes i rapporten:

Fandt du dit svar?