Alle samlinger
Brugervejledninger
Sygefravær
Jeg kan ikke registrere en sygedag tilbage i tiden?
Jeg kan ikke registrere en sygedag tilbage i tiden?

Sygedage og ferie kan ikke registreres tilbage i tiden.

Esben Hedegaard avatar
Skrevet af Esben Hedegaard
Opdateret over en uge siden


Sygedage skal deles / registreres på dagen. Din chef bliver automatisk orienteret af BitaBIZ via SMS eller e-mail. Hvis du skriver en besked modtager chefen også denne besked sammen med din sygemelding.

Hvis det glipper med at dele din status på dagen kan din chef eller lønadministrator efterregistrere sygedagen for dig.


Besvarede dette dit spørgsmål?