Alle samlinger
Brugervejledninger
Sygefravær
Jeg kan ikke registrere en sygedag tilbage i tiden
Jeg kan ikke registrere en sygedag tilbage i tiden

Din arbejdsgiver vælger hvordan sygefravær skal meldes via BitaBIZ

Esben Hedegaard avatar
Skrevet af Esben Hedegaard
Opdateret over en uge siden


Når sygefravær skal deles på dagen

Hvis din arbejdsgiver har valgt, at sygedage skal deles / registreres på dagen.

Så kan der ikke registreres sygedage frem eller tilbage i tiden.

Datofelterne er låst til dags dato og kan ikke ændres:

💁 Din godkender bliver automatisk orienteret af BitaBIZ via SMS eller e-mail når du melder dig syg via appen.

Hvis du skriver en besked modtager din godkender også denne besked sammen med din sygemelding.

Hvis det glipper med at dele din status på dagen kan din godkender eller lønadministrator efterregistrere sygedagen for dig.

Vælg syg og klik gem for at dele din status på dagen:

Besvarede dette dit spørgsmål?