Liste med overblik over dine tidsregistreringer

Klik: Kalender -> Mine registreringer

  1. Vælg en periode
  2. Vælg "Tidsregistrering" i drop down menuen
  3. Klik "Vis resultat"
  4. Opret evt. et ekstra filter i fritekst (eksempelvis et jobkodenavn)

5. Listen viser nu SUMMEN af dine tidsregistreringer for den valgte periode.

Eksport til Excel: 

Rapport der viser timer per uge for en valgt periode

1. Når du har oprettet din rapport i BitaBIZ klik "Excel"

 2. Fra din Excel klik:  

"Indsæt" > "Pivotdiagram"


Markér Excel pivot settings som vist på billedet:

Rapporten viser nu timer per uge for den valgte periode.

Fandt du dit svar?