Alle samlinger
Godkendervejledninger
SMS/Email beskeder til godkender
SMS/Email beskeder til godkender

Hvordan skal BitaBIZ orientere dig når der oprettes registreringer i din afdeling?

Esben Hedegaard avatar
Skrevet af Esben Hedegaard
Opdateret over en uge siden

Klik: Godkend & efterregistrér -> SMS/Email beskeder

Når man er godkender, skal man markere hvordan man vil orienteres, når der oprettes registreringer:

Besvarede dette dit spørgsmål?