Opret feriepolitik til deltidsansatte

Vi anbefaler at deltidsansatte inddeles i 2 grupper:

  • deltidsansatte der arbejder alle 5 ugedage men på nedsat tid.
  • deltidsansatte der har faste fridage og derfor ikke har en arbejdsuge på 5 dage.

Vi anbefaler at antal feriedage der oprettes til en politik for deltidsansatte omregnes ifht. antal ugentlige arbejdsdage:

Eksempel: medarbejder skifter fra fastansat til deltidsansat

  • medarbejder rykkes fra fastansat politik til deltidsansat politik (4 arb. dage per uge).
  • Ifbm. skiftet ændres den månedlige optjening af feriedage fra 2,08 dage per måned til 1,67 i den periode medarbejderen er deltidsansat med fast ugentlig fridag.
  • når/hvis medarbejderen skifter status tilbage til fuldtid ændres den månedlige optjening tilbage til 2,08 feriedage per måned.

Eksempel: én fast fridag per uge (4 arbejdsdage om ugen)

  • Ferie-politikken oprettes med 20 feriedage:

  • Medarbejderens kalender bookes med den faste fridag:

Når den faste fridag bookes til medarbejderens kalender er det logisk for medarbejder, at man skal anvende 4 feriedage til at afholde en hel uge (5 arbejdsdages) ferie.

Med den faste ugentlige fridag booket kan medarbejder med 20 feriedage per år afholde 5 sammenhængene ferieuger.

Eksempel: fire faste fridage per uge (1 arbejdsdag om ugen)

  • Ferie-politikken oprettes med 5 feriedage:

  • Medarbejderens kalender bookes med de 4 faste fridage:

Når de faste fridage bookes til medarbejderens kalender er det logisk for medarbejder, at man skal anvende 1 feriedag til at afholde en hel uge (5 arbejdsdages) ferie.

Med den faste ugentlige fridag booket kan medarbejder med 5 feriedage per år afholde 5 sammenhængene ferieuger.

Lønsystem integration

Hvis jeres lønsystem ikke supporterer nedskrivning af feriesaldoen på deltidsansatte kan feriedage opdateres til jeres lønsystemer med en faktor.

Eksempelvis: 1 afholdt feriedag i BitaBIZ afregnes med 1,25 feriedage til jeres lønsystem.

Opret faktor (Fx; 1:1,25) afregning til jeres lønsystem på medarbejderens politik:

Læs her hvordan politikker oprettes i BitaBIZ

Fandt du dit svar?