Politikker

Klik: Setup Admin -> Moduler

 • En politik inddeler jeres personale i grupper og administrerer personalegruppens regler for ferie, fravær, normtimer, m.m.
 • En medarbejder skal altid kobles til en politik. Læs mere om hvordan en politik kobles til en medarbejder klik her!

En politik inddeler jeres personale i grupper:

 • Fastansatte (med eller uden øvre arbejdstid)
 • Deltidsansatte (5 dages arb. uge eller med fast ugentlig fridag)
 • Timeansatte (med eller uden betalte pauser)
 • Eksterne
 • Elever
 • Land
 • Selskab

Opret ny politik

Når du skal oprette en ny politik der skal dække en gruppe, har du 2 muligheder:

 1. Vælg et land for at få en forudkonfigureret politik, der matcher basisindstillingerne for landets ferie og fraværsregler.
 2. Kopier indstillinger fra en tidligere oprettet politik der allerede har de ønskede indstillinger.

En ny politik gemmes med regler og indstillinger gældende for en personalegruppe:

 • månedlig optjening eller årlig optjening af feriedage
 • optjening og afholdelse af feriefri eller omsorgsdage (i timer eller dage)
 • optjening af dagebank dage for eksempel 6. ferieuge eller andre særlige fridage
 • adgang til orlovstyper
 • regler for registrering af sygedag og barn syg
 • helligdage der bookes til en personalegruppes kalender
 • optjening af timebank-timer
 • adgang til flekstid (registrering af daglig arbejdstid koblet til timebank og normtimer)
 • adgang til registrering af overarbejde
 • egen betalte pauser der skal fratrækkes tidsregistreringer
 • standard normtimer per dag og uge
 • standard kalender/arbejdsuge (man-fre eller søndag-torsdag)
 • land og selskab
 • tidszone
Fandt du dit svar?