Intro: opret politikker

En politik beskriver en personalegruppes behov for adgang til tidsregistrering; ferie, fravær, timebank, løntimer, projekttimer, m.f.

Esben Hedegaard avatar
Skrevet af Esben Hedegaard
Opdateret over en uge siden

Politikker

Klik: Setup Admin -> Moduler

 • En politik inddeler jeres personale i grupper der beskriver personalegruppens behov for tidsregistrering af ferie, fravær, timebank, overarbejde, flekstid, løntimer, projekttimer, m.f.

 • En medarbejder skal altid kobles til en politik. Læs mere om hvordan en politik kobles til en medarbejder klik her!

TIP: Start med at danne dig et overblik over de tælleværk der kan oprettes til jeres politikker og personalegrupper. Læs mere her!

En politik inddeler jeres personale i grupper der beskriver de registreringstyper og tælleværk der skal være gældende for dem:

 • Fastansatte (med eller uden øvre arbejdstid)

 • Deltidsansatte (5 dages arb. uge eller med fast ugentlig fridag)

 • Timeansatte (med eller uden betalte pauser)

 • Eksterne

 • Elever

 • Land

 • Selskab

Opret ny politik

Når du skal oprette en ny politik der skal dække en personalegruppe, har du 2 muligheder:

 1. Vælg et land for at få en forudkonfigureret politik, der matcher basisindstillingerne for landets ferie og fraværsregler.

 2. Kopier indstillinger fra en tidligere oprettet politik der allerede har de ønskede indstillinger.

En ny politik gemmes med regler og indstillinger gældende for en personalegruppe:

Besvarede dette dit spørgsmål?