Normtimer

Normtimer anvendes hvis jeres virksomhed afregner feriefri, afspadsering, sygefravær, flekstid i timer.

Medarbejderens politik

Den politik medarbejderen er tilkoblet er oprettet med standard normtimer per uge. Og er som standard gældende for medarbejderen.

Individuel arbejdsuge - normtimer

Hvis medarbejderens normtimer ikke matcher normtimerne oprettet til den standard politik medarbejderen er tilkoblet - kan man oprette normtimerne direkte til medarbejderens stamdatakort.

Herved kan antallet af politikker reduceres hvis jeres personale har meget varierende arbejdstid/ normtimer.

  • Åben en medarbejders stamdatakort fra siden Setup Admin.

  • Klik på fanen "Arbejdsuge".

  1. Hvis medarbejder har egenbetalte pauser skal disse oprettet til medarbejderens politik og de egenbetalte pauser fratrækkes bruttotimerne der indtastes ovenfor.

  2. Medarbejderens nettotimer er fratrukket evt. egen betalte pauser.

  3. Veksler medarbejderens arbejdstid fra uge til uge? Indtast da medarbejderens timer per lige/ ulige uge.

Fandt du dit svar?