Alle samlinger
Brugervejledninger
Timebank - Flextid
Flextid (tjek ind / ud af daglig arbejdstid)
Flextid (tjek ind / ud af daglig arbejdstid)

Tidsregistrering af arbejdstid der dagligt opdaterer en Timebank

Esben Hedegaard avatar
Skrevet af Esben Hedegaard
Opdateret over en uge siden

Tjek ind & ud af daglig arbejdstid der opdaterer din Timebank

Jeg skal tjekke min daglige arbejdstid ind når jeg starter og ud når jeg stopper mit arbejde. Den registrerede arbejdstid opdaterer dagligt min timebank-saldo med PLUS eller MINUS tid.

Fra din mobil app:

Klik Tjek ind når dit arbejde starter

(den grønne knap på din startside)


Klik Tjek ud når dit arbejde stopper

(den gule knap på din startside)

Fra din Outlook app eller web-portalen:

Klik: Tjek ind (den grønne knap på din startside)
BitaBIZ foreslår nuværende klokkeslæt som starttid.


klik: Tjek ind.

Klik på den gule menu for at stoppe din arbejdstid

BitaBIZ foreslår nuværende klokkeslæt som sluttid.

Hvis du er enig klik: Tjek ud.

Overblik over din daglige arbejdstid:

  1. Dit arbejdstidsskema

  2. Din registrerede arbejdstid / ferie / sygedage / afspadsering

  3. Din standard normtid per dag

  4. Din daglige ændring til din timebank

  • Det er din arbejdstid der dagligt ajourføre din timebank-saldo med PLUS eller MINUS tid.

  • Feriedage, helligdage, orlovsdage og sygedage, m.f. er neutrale.

  • Hvis din arbejdstid indeholder egen betalte pauser fratrækkes pausen automatisk din bruttotid.

Timebank-saldo

Din akkumulerede timebank-saldo viser antal timer optjent du kan disponere til afspadsering.

Når du afspadserer en hel arbejdsdag trækkes dagens norm-timer fra din timebank.

Hvordan ansøger jeg om at afspadsere mine optjente timer? LÆS MERE HER!

Besvarede dette dit spørgsmål?