Feriefri er ikke dækket af ferielovens bestemmelser.

Der er derfor mange indfaldsvinkler til feriefri:

 • Afholdelse i timer eller hele/ halvedage.
 • Optjening og afholdelse efter ferieåret eller efter kalenderåret. 
 • 1 - 6 dage per år.
 • Nyansatte får deres dage efter 1 - 12 måneders ansættelse.  
 • Nyansatte optjener deres dage efter samme princip som feriedage. 
 • Nyansatte får deres dage ved ansættelsesstart.  
 • Feriefri kaldes omsorgsdage eller 6 ferieuge

Virksomhedens personalepolitik bestemmer:

 • om ikke afholdte feriefridage udbetales ved ansættelsesstop.
 • om rest feriefridage kan overføres til nyt ferieår/ kalenderår.

Ofte anvendt feriefri settings i BitaBIZ: 

 • Rest feriefridage overføres kun efter særlig aftale. Således der ikke skal oprettes feriefripenge hensættelser.
 • Feriefridage skal afholdes før feriedagene. 
 • Afholdelsesåret følger ferieåret. Således der ikke skal holdes styr på 2 forskellige regnskaber for henholdsvis feriefri og ferie. 
 • Nyansatte får deres feriefridage efter 9 måneders ansættelse.  
Fandt du dit svar?