Ifbm. Covid 19 kan der opstår behov for at oprette nye registreringstyper til jeres BitaBIZ konto. 

Klik: Setup Admin -> Moduler -> Egne registreringstyper

Her kan man oprette registreringstyper til administration og planlægning. 

En registreringstype kan:

  • målrettes alle medarbejdere, en personalegruppe, et land eller et selskab. 
  • have sin egen farve således man nemt ser eventtypen i Team Kalenderen.
  • tilføjes eksporten til jeres lønsystem ved lønkørsel. 
  • opdatere Outlook, Teams, BitaBIZ Team Kalender, m.f. med tilstede-status (arbejder andet sted, fraværende, på arbejde)   

Eksempelvis:

1. lønrelaterede registreringer som Hjemsendt (fraværende med løntilskud)

2. driftrelaterede registreringer som planlægning af Arbejder hjemme (på arbejde).

Via Egne registreringstyper kan jeres virksomhed skabe overblik både  lønadministrativt og planlægningsmæssigt:

  • Hvem er hjemsendt
  • Hvem er i karentæne  
  • Overblik og planlægning af hvem der arbejder hjemme 
  • Tvungen afholdelse af ferie og feriefri
  • Sygedage relateret til Covid 19 
  • m.f.


Fandt du dit svar?