EU-Domstolen afsagde tirsdag den 14. maj 2019 dom i en sag om registrering af arbejdstid.

I dommen konkluderer EU-Domstolen, at EU's medlemsstater er forpligtede til at pålægge arbejdsgiverne en forpligtelse til at indføre et ”objektivt, pålideligt og tilgængeligt system, der gør det muligt at måle længden af hver enkelt arbejdstagers daglige arbejdstid”.

Læs mere om dommen her:

 

Fandt du dit svar?