Egne betalte pauser der er koblet til en medarbejders politik fratrækkes automatisk tidsregistreringer:

  • nogle timers afspadsering 
  • nogle timers feriefri
  • nogle sygetimer
  • løntimer 
  • flekstidsregistrering


Når medarbejder opretter en registrering vises egne betalte pauser der ligger inden for den valgte tidsregistreringsperiode.

Eksempler..


Feriefritimer 

Afhængig af perioden medarbejderen vælger modregnes forskellige pauser uden betaling. Medarbejderen kan ikke fjerne pauserne fra sin registrering:

Løntimer

I dette eksempel er der åbnet for at egne betalte pauser i en valgt periode kan fjernes:
Overblik over pauser der er fratrukket en tidsregistrering

Alle tidsregistreringer gemmes i medarbejders kalender inkl. information om pauser fratrukket registreringen.


Fandt du dit svar?