Lidt om tidsregistrering med egne betalte pauser

Feriefritimer, løntimer, sygetimer, flekstidsregistreringer, afspadsering

Esben Hedegaard avatar
Skrevet af Esben Hedegaard
Opdateret over en uge siden


Egne betalte pauser der er koblet til en medarbejders politik fratrækkes automatisk følgende registreringstyper:

  • nogle timers afspadsering 

  • nogle timers feriefri

  • nogle sygetimer

  • flekstidsregistrering

  • løntimer (tidsregistrering)


Når medarbejder opretter en registrering vises egne betalte pauser der ligger inden for den valgte tidsregistreringsperiode.

Eksempler..


Feriefritimer 

Afhængig af perioden medarbejderen vælger, modregnes forskellige pauser uden betaling. Medarbejderen kan ikke fjerne pauserne fra sin registrering:


Løntimer (tidsregistrering)

I dette eksempel er der åbnet for at egne betalte pauser i en valgt periode kan fjernes:

💁 Vær opmærksom på at pauser ikke virker sammen med tidsregistrerings-indstillingen "Medarbejder kan indtaste timeantal i stedet for fra og til tidspunkt":
Overblik over pauser der er fratrukket en tidsregistrering

Alle tidsregistreringer gemmes i medarbejders kalender inkl. information om pauser fratrukket registreringen.


Besvarede dette dit spørgsmål?