Denne artikel beskriver hvordan man opretter egne betalte pauser. 

Det vil sige oprettelse af indstillinger der er målrettet personale hvor pauser uden løn skal fratrækkes tidsregistreringer.

Hvis jeres virksomhed kun har betalte pauser skal der ikke oprettes pauser!
 
Eksempler hvor egne betalte pauser oprettes og kobles til en politik for at sikre korrekt tidsregistrering:

  • Egen betalt pause skal fratrækkes en tidsregistrering der krydser pausen - så pausen ikke udbetales via lønnen. 
  • En eller flere egne betalte pauser skal ikke medregnes i en afspadseringsregistrering der krydser pauserne. 
  • En eller flere egne betalte pauser skal ikke fratrækkes feriefrisaldoen ved afholdelse af feriefritimer der krydser pauserne. 
  • Egne betalte pauser skal ikke medregnes i den daglige flekstidsregistrering (arbejdstidsregistrering). 
  • Egne betalte pauser skal ikke medregnes ved sygetimeregistrering.Opret egne betalte pauser

Pauser oprettes fra en politik. En eller flere pauser skal kobles til den enkelte politik for at blive gældende for en personalegruppe. 

Klik Setup Admin > Moduler > Åben en politik > Klik på fanen Arbejdstid:

 

Marker om pauser altid skal beregnes ved tidsregistreringer der krydser egne betalte pauser eller om medarbejderen skal have mulighed for at fjerne en egen betalt pause medarbejderens tidsregistrering krydser.Normtimer og egne betalte pauser  

Egne betalte pauser der oprettes og kobles til en overenskomst fratækkes medarbejdernes bruttotimer. Bruttotimer = arbejdstid inkl. egne betalte pauser.

Nettotimer beregnes således: Arbejdstid fra - til per dag = bruttotimer per dag minus egne betalte pauser = nettotimer per dag.


Normtimer per dag kan administreres kollektivt for en personalegruppe via den politik medarbejderen er tilkoblet og/eller på den enkelte medarbejders stamdatakort.

Pauser oprettes og kobles altid til en politik. 

Hvis en medarbejders arbejdstid indeholder en eller flere pauser der er koblet til overenskomsten fratrækkes den/de automatisk bruttotimerne. Hvis en pause der er koblet til en overenskomst ikke ligger inden for den markerede normarbejdstid på en arbejdsdag medregnes den ikke. En pause fratrækkes kun hvis den er inden for den markerede bruttotid (arbejdstid start og slut).Hvordan afregnes timer ved egne betalte pauser? 

  • Ved hel afspadseringsdag, feriefridag og sygedage tælles dagens nettotimer. Dvs. arbejdstiden minus egne betalte pauser.
  • Ved flekstidsregistrering beregnes dagens arbejdstid fratrukket egne betalte pauser. 
  • Ved løntimeregistrering beregnes løntimerne fratrukket egne betalte pauser. 
  • Ved delvis (nogle timers) afspadsering, feriefritimer, sygetimer beregnes tiden fratrukket egne betalte pauser inden for den valgte tidsregistreringsperiode. Hvis en egen betalt pause kun delvist ligger inden for en markeret tidsregistreringsperiode modregnes kun de minutter der ligger inden for tidsregistreringsperioden.Fandt du dit svar?