Når ferieåret skifter 1. maj 2020 skifter ferieafholdelsesåret.


Overgangen til den nye ferielov med BitaBIZ sker automatisk:

  • 1. maj 2020 sendes evt. restferie til behandling / overførsel som hidtil (ferie optjent til afholdelse 1. maj 2019 - 31. april 2020) .
  • Det nye (midlertidige) ferieår jeres medarbejdere kommer ind i løber fra 1. maj 2020 - til 31. aug. 2020. Jeres medarbejdere har i dette ferieår optjent 16,64 feriedage + evt. overført restferie.
  • 1. sep. 2020 sendes evt. restferie til behandling/ overførsel igen.  
  • Jeres medarbejdere overføres automatisk 1. sep. 2020 til den nye ferielov. Dvs. deres nye ferieår løber nu fra 1. sep. 2020 - 31. aug. 2021. 
  • Fra starten af det nye ferieår 1. sep. 2020 har jeres medarbejdere optjent 0 nye feriedage til det nye ferieår. Dvs. kun evt. overført restferie kan anvendes fra starten af det nye ferieår. Optjeningen sættes automatisk til optjening per måned** (samtidighedsferie).

**  der bliver en række valgmuligheder tilgængelig for optjening af ferie. Men standardindstillingen bliver med optjening per måneds ansættelse til afholdelse allerede efterfølgende måned (samtidighedsferie). Hvis medarbejderen har 25 feriedage per år optjenes 2,08 feriedage per måned. Hvis medarbejderen har 30 feriedage per år optjenes 2,5 dage per måned.


Her får du et overblik:
Sådan sikrer man at overgangen til den nye ferielov sker automatisk i BitaBIZ 

Overenskomsten (politikken) medarbejderen er tilkoblet skal have følgende indstillinger:

  1. medarbejderen skal være koblet til et ferieår der dækker Danmark
  2. medarbejderen skal være koblet til standardreglen for ferieoptjening
Feriefri

Der ændres ikke på jeres FerieFri indstillinger. Optjening og regler fortsætter som hidtil. 

OK 2020 overenskomstens bestemmelse vedr. feriefri


Følger jeres virksomhed OK 2020 overenskomsten? 

Eller... 

Ønsker jeres virksomhed at ændre feriefri optjening til at følge det nye ferieår? 

Læs mere her!

Fandt du dit svar?