Intro til opsætning af ferie & fraværsregler

Adgang til ferie & fravær: Aktiver modulet på medarbejderens profil eller aktiver det via default settings for hele jeres virksomhed. 

Bemærk at alle medarbejdere, der får adgang til modulet ferie & fravær får automatisk adgang til at registrere og ansøge om ferie og fravær. 

Den "overenskomst" medarbejderen tilkobles på sin profil bestemmer regler for ferie & fravær for medarbejderen. Flere medarbejdere med de samme regler/ rettigheder kobles typisk til en og samme overenskomst.   Opret ferie og fraværsregler til jeres BitaBIZ konto (Overenskomster) 


Overenskomst

 1. En overenskomst oprettes med et navn der beskriver de regler og politikker den dækker.
 2. Vælg ferieafholdelsesår. Her er det vigtigt at der vælges et ferieår der dækker Danmark. Der er 2 valgmuligheder. A) Feriefri optjenes og afholdes efter ferieåret. B) Feriefri optjenes og afholdes efter kalenderåret
 3. Indtast antal feriedage med løn ved fuld anciennitet. BitaBIZ beregner antal feriedage med løn via dette felt og medarbejderens ansættelsesdato.
 4. Indtast antal feriefridage med løn og vælg optjenings og afholdelsesregler.
 5. Medarbejdergruppen der skal kobles til overenskomsten. Indtast deres normaltimer per dag kun hvis relevant. Anvendes til følgende: Afregning af feriefri i timer når hel feriefridag registreres, afregning af hel afspadseringsdag, arbejdstidsregistrering der opdaterer timebank. Opdatering af diverse lønsystemer der skal modtage sygedage, feriedage, feriefri, m.m. i timer.
 6. Markér settings for sygedage og barn sygedage.
 7. Markér jeres helligdage. Helligdage tæller ikke med i ferieregnskabet hvis ferie eller feriefri bookes henover en helligdag.
 8. Opret og markér orlogstyper der skal kobles til overenskomsten.
 9. Skal personalegruppen optjene timer til timebank, registrere flekstid/ arbejdstid, have adgang til at registrere overarbejde? Markér og aktiver hvis relevante til overenskomsten. Flere muligheder til jeres virksomhed: 

 • Læs mere om flekstid her!
 • Læs mere om overarbejde her!
 • Læs mere om feriefri og omsorgsdage her! Eksempelvis kan Feriefri betegnelsen ændres til omsorgsdage eller 6 ferieuge. Feriefri kan registreres i timer og dage.
 • Timebanken kan anvendes til både registrering og optjening af timer. Eksempelvis kan betegnelsen "Timebank" ændres til "Omsorgsdage". 
 • Har I seniordage? Oprettes under jeres Egne eventtyper. Læs mere her!
Fandt du dit svar?