Intro til flekstid

Flekstid anvendes af medarbejdere der dagligt skal registrere deres arbejdstid.

De daglige arbejdstidsregistreringer justerer dagligt timebank-saldoen med PLUS eller MINUS timer ift. medarbejderens normtimer per dag.

Flekstid anvendes sammen med ferie og fravær. Læs mere om samspillet imellem registrering af arbejdstid, afspadsering, helligdage, ferie & fravær - klik her!Opret adgang til flekstid (Daglig arbejdstidsregistrering)

Klik: Setup Admin -> Moduler -> Åben medarbejderens politik

  1. Aktiver adgang til flekstid under fanen "Timebank/ overarbejde/flekstid"
  2. Indtast normaltimer per dag under fanen "Arbejdsuge" > "Timer per dag"


Bemærk!

  • Alle medarbejdere, der kobles til en "Politik" hvor flekstid er aktiveret, de får automatisk adgang til flekstid (daglig arbejdstidsregistrering der justerer deres timebank saldo).

Normtimer

  • Læs mere om oprettelse og administration af normtimer - klik her.

Medarbejderadgang til Afspadsering

Timer der optjenes til medarbejderens timebank. Hvis de skal kunne afspadseres skal medarbejder have adgang til at ansøge om afspadsering. 

Klik: Setup Admin -> Åben den enkelte medarbejders profil.

  1. Marker adgang til afspadsering / timebank. 
  2. Vælg den politik der matcher medarbejderens profil med feriedage, feriefridage, normtimer og adgang til flekstid.
  3. Hvis medarbejderens normtimer variere fra standard arbejdstid indtastet på den politik medarbejderen er tilkoblet kan medarbejderens normtimer administreres fra medarbejderens stamdatakort. Læs mere her!

Medarbejder

Medarbejderen kan med opsætningen ovenfor registrere sine daglige arbejdstimer, ansøge om afspadsering og registrere ferie/fravær der automatisk opdaterer timebanken ift. dagens normaltimer.

NEXT...

Introducer medarbejder til flextid (daglig arbejdstidsregistrering).

Her er et link til medarbejderens brugervejledning!

Fandt du dit svar?