Intro til opsætning

Adgang til flekstidsregistrering: Aktiver flekstid på den "overenskomst" medarbejderen er tilkoblet i BitaBIZ. Bemærk at alle medarbejdere, der kobles til en "overenskomst" hvor flekstid er aktiveret, automatisk får adgang til flekstid. 

Overenskomst med adgang til flekstid

På overenskomsten...

  1. Aktiver flekstid under fanen "Overarbejde/ afspadsering"
  2. Indtast normaltimer per dag under fanen "Arbejdsuge" > "Timer per dag"


 

Medarbejder adgang til Afspadsering og Flekstid

 

På medarbejderens profil...

  1. Marker adgang til afspadsering / timebank. 
  2. Vælg den overenskomst der matcher medarbejderens profil med feriedage, feriefridage, normtimer og adgang til flekstid.

Registrering af flekstid

Medarbejderen kan nu registrere sine arbejdstimer, der automatisk opdaterer timebanken ift. dagens normaltimer, og ansøge om afholdelse af opsparede timer i timebanken via afspadsering.Læs mere om samspillet imellem registrering af arbejdstid og ferie & fravær her!

Fandt du dit svar?