Alle samlinger
Administrér BitaBIZ
Koncern indstillinger
Lokal lønadministration i en global organisation
Lokal lønadministration i en global organisation

Sådan oprettes der lokal lønadministrationsadgang for virksomheder med flere datterselskaber på én BitaBIZ-konto.

Esben Hedegaard avatar
Skrevet af Esben Hedegaard
Opdateret over en uge siden

Dedikeret lønadministrationsadgang til datterselskaber

Denne artikel beskriver, hvordan du opretter dedikeret lønadministrationsadgang til individuelle datterselskaber.

Sådan opretter du lønadministration i datterselskaber med lokale administrationscentre

BitaBIZ bruger følgende 2 tags til at allokere medarbejdere og politikker til en juridisk enhed:

 • Land/region

 • Datterselskab

Begge tags eller kun et enkelt tag kan anvendes. Dette afhænger af kompleksiteten af jeres virksomhed.

💁 For at få dette til at fungere skal du tagge både medarbejdere og deres politikker med samme tag(s). Ved at gøre dette, kan medarbejdere knyttes til BitaBIZ-rollen "Lokal løn admin".

Når du opretter et tag på en medarbejder eller en politik, vil dette tag blive tilføjet den lokale løn admin rolle.

Kan vi automatisere den nødvendige opsætning?

Det er ikke muligt at lave en komplet automatisering af den nødvendige lokale lønopsætning.

Følgende stamdata skal administreres manuelt:

 • Datterselskab tag på medarbejder
  ​(Når nye medarbejdere oprettes eller medarbejdere skifter virksomhed i organisationen, skal datterselskab opdateres på medarbejderen, hvis det er i brug)

 • Tags på politikker
  (Når en ny politik oprettes, skal tag(s) oprettes)

💁 Denne artikel beskriver hvordan resten af brugeradministrationsprocessen automatiseres. Klik her!

Sådan opsættes lokal lønadministration...

Tag jeres politikker

Tag politikkerne med enten land/region-tag eller datterselskab-tag eller begge dele!

💁 Når du opretter et tag, kan det derefter vælges til den lokale løn admin rolle, som et filter til at administrere adgang

Tag jeres medarbejdere

Tag jeres medarbejdere med enten land/region-tag eller et datterselskab-tag eller begge dele!

Dette gøres fra medarbejderens stamdatakort.

💁 Husk, at de tags, der oprettes på medarbejderens profil, skal matche de samme tags, der er oprettet på medarbejderens politik.

Hvis der ikke er et 100% match, vil den lokale løn admin rolle ikke få adgang til enten medarbejderen eller medarbejderes politik.

Når du har tagget medarbejdere og politikker med samme tag(s).

Så har du oprettet den lokale lønadministrationsopsætning!

⬇️ Du er nu klar til at opsætte de lokale lønadministration(er) i jeres organisation.

Sådan oprettes lokale løn admin(s)

De tags, du har oprettet, som beskrevet ovenfor, tilføjes automatisk til lokal løn admin rollen.

Åbn stamdatakortet på en medarbejder, der skal tildeles lokal løn admin rolle.

Vælg hvilke medarbejdere den lokale løn-administrator skal have adgang til ved at markere et eller flere oprettede tags:

💁 I eksemplet ovenfor vil den lokale løn admin få adgang til medarbejdere i CompanyY og CompanyX, men kun i Tyskland.

Medarbejdere med lokal løn admin rolle vises med et gult løn admin ikon på den globale medarbejderliste under Setup admin > Medarbejdere:

Eksempel: hvad sker der, hvis tags ikke matcher

Tags oprettet på medarbejderens politik:

💁 Note that group company tag is NOT tagged on policy.

Tags oprettet på medarbejder

💁 Note that both country and group company is tagged.

Tags tilføjet den lokale løn admin:

💁 Bemærk at lokal løn admin er tagget med både land og datterselskab

Resultat af tags, der ikke matcher::

 • Lokal løn admin har adgang til medarbejderen.

 • Lokal løn admin har ikke adgang til medarbejderens politik.

Lokal løn admin rollen

Den lokale løn admin har begrænset adgang til lønfunktioner sammenlignet med den globale løn admin.

Lokal løn admins funktioner er beskrevet nedenfor:

Employees

Adgang til

Noter

Kalenderadgang

Kun adgang til medarbejdere der matcher tags-filtrerne

Fra denne side har den lokale løn admin samme rettigheder som den globale løn admin. Kan derfor oprette, slette og godkende registreringer

Redigér lønnr. m.m.

Lokal løn admin har adgang til at redigere og vælge:

 • Politikker

 • Ansættelsesdato

 • Lønnummer

Restferie balance

Overblik og medarbejdernes restferie

Restferie overførsel

Håndter og overfør restferie til nyt ferieår

Export

Adgang til

Noter

Løneksport med periodestyring

💁 Global løn admin skal konfigurere den eksportfil, der bruges lokalt.

Vi anbefaler brugen af "Excel" eksportfilen

Eksport til lønsystem

Besvarede dette dit spørgsmål?