Koncern indstillinger

Løn administration i en virksomhedsgruppe

Esben Hedegaard avatar
Skrevet af Esben Hedegaard
Opdateret over en uge siden

Virksomheder med flere selskaber på én BitaBIZ konto.Denne artikel henvender sig til følgende virksomheder:

  • virksomheder der skal oprette BitaBIZ til flere lande på én konto. 

  • virksomheder der har flere juridiske enheder (selvstændige selskaber i et land) der skal oprettes til én BitaBIZ konto.


Det organisatoriske setup denne case løser:

  • virksomheder der har selskaber i flere lande der er inddelt i administrative regioner med et lokalt lønadministrativt set-up. Den lokale lønadministration skal kunne eksportere løndata til lokalt lønsystem for lokale medarbejdere. 

  • virksomheder der har central brugeradministration via Azure AD. Men medarbejder-stamdata som eksempelvis politik og lønnummer håndteres lokalt ikke centralt via Active Directory. Den lokale administration skal kunne administrere stamdata der ikke vedligeholdes centralt via virksomhedens Azure AD.   Vejledning: lokal lønadministration i en global organisation


1. Når en ny medarbejder oprettes skal feltet "Land/region" oprettes 

Klik: Setup Admin > Åben medarbejder profil > Tags og Lokation > Opret Land/region

BitaBIZ anvender feltet "Land/region" til at allokere en medarbejder til en administrativ region. 

For at koble en medarbejder til en lokal lønadministration skal dette felt enten manuelt eller automatisk opdateres.

Feltet "Land/region" er et standard Azure AD felt og kan derfor med fordel opdateres automatisk fra Azure AD til BitaBIZ. Herved undgås manuel brugeradministration.


Eksemplet i billedet ovenfor. Stamdata opdateres automatisk fra Azure AD undtagen:

  • Politik

  • Lønnr.2. Politikker

Jeres "Politikker" skal manuelt kobles til de Lande/regioner der oprettes til jeres BitaBIZ konto.

Klik "Setup Admin" > Moduler" > Politikker > Åbn de enkelte politikker> Klik på fanen "koncernindstilinger" >
Vælg fra dropdown det land eller den region en politik skal kobles til.

 
3. Lokal lønadministrator: Set-up

A) Klik "Setup Admin" > "Redigér" på den medarbejderprofil der skal have Lokal løn admin rettigheder:B) Klik "Roller" > Markér "Lokal løn admin" > Vælg fra listen de lande/regioner den lokale løn administrator skal have adgang til.

De lande/ regioner der er oprettet til jeres medarbejdere oprettes automatisk til listen for Lokal løn admin.

Eksemplet nedenfor: Den lokale løn administrator får adgang til landene Denmark og Sweden. Dvs. at løn administrator får adgang til medarbejdere tagget med disse lande, samt politikker koblet til Denmark og Sweden:


4. Lokal løn administrator: Løn- og stamdata-administration

Den lokale Løn administrator oprettet ovenfor har via sin Løn Admin rolle adgang til medarbejdere kun fra Denmark og Sweden.Redigér stamdata 

Lokal løn administrator kan opdatere stamdata der ikke er oprettet central.

 

Eksport til lokalt lønsystem

Den lokale løn administrator kan kun eksportere løndata for politikker koblet til den lokale administrative region administrator er ansvarlig for.Andre funktioner til lokal løn administrator

  • kalender adgang for lokale medarbejdere

  • justér fraværssaldo for lokale medarbejdere


Brugere med lokal løn administrator rettigheder er markeret med et GULT løn admin ikon på den globale brugerliste:

 


Besvarede dette dit spørgsmål?