Intro til opsætning af overarbejde 

Modulet er målrettet til medarbejdere der skal registrere sine afvigelser (sit overarbejde) udover normal arbejdstid. 

Overarbejdstimer opdaterer Timebanken eller udbetales via lønnen afhængig af opsætningen. Overarbejdstimer kan optjenes til timebank med en faktor (1:X) eller udbetales til løn med en løntarif.    

Medarbejder kan registrere sine timer fra mobilapp, web-portal og Outlook app.

Adgang til overarbejdsregistrering og afspadsering

 

1. Aktiver overarbejde på den "overenskomst" medarbejderen er tilkoblet i BitaBIZ.

Bemærk, hvis medarbejder skal afspadsere time optjent i timebanken. Timer per dag skal indtastes. Således at normtimerne per dag trækkes ved afholdelse af hel afspadseringsdag.  

2. Aktiver adgang til overarbejde / afspadseringsmodulet på medarbejderens profil. 


Medarbejder har nu adgang til registrering og ansøgning om overarbejde og afspadsering. 

Skal overarbejde optjenes til Timebank og / eller udbetales via lønnen?

 
Opret jobkoder der beskriver de regler og politikker I har for overarbejde. 

Undgå at medarbejdere opretter en registrering på en jobkode der ikke gælder for dem ved at målrette jobkoder til de overenskomster de er gældende for!

Eksempler på jobkoder der kan oprettes og målrettes en eller flere overenskomster på jeres BitaBIZ konto:


Opret jobkoder til overarbejde 

Klik: Setup Admin > Moduler > Overarbejde / afspadsering

  1. Opret et jobkode navn der tydeligt fortæller medarbejder hvornår den skal anvendes. Eksempelvis; Overarbejde til udbetaling man-lør første - 3 time.
  2. Målret jobkoden til en eller flere overenskomster den skal være gældende for. 
  3. Vælg om der skal være faktor optjening til timebank. Eksempelvis 1:1,25. Eller om registreringen ikke skal opdatere timebank men derimod løn. 
  4. Markér og indtast løntarif hvis registreringen skal overføres til lønsystemet.
  5. Skal overarbejde godkendes af chefen før den kan opdatere timebank eller udbetales?
Fandt du dit svar?