Egne orlovstyper

Opret jeres egne orlovstyper, f.eks. barsel, fædreorlov, Orlov uden løn, §56 m.m.

Målret jeres orlovstyper til specifikke personalegrupper og/eller lande.

Vælg om medarbejder optjener ferie under orloven.

Sådan oprettes og tilføjes en orlovstype til en politik.


Klik:  Setup admin -> Moduler -> politikker

Klik: Rediger ud fra den gældende politik

Klik "Tilføj orlovstype" under sektionen Orlov 


Navn:
Indtast navnet på orlovstypen, f.eks. "Barsel".

Skal godkendes:

Angiv om orlovstypen skal godkendes af chef/godkender.

Optjenes der ikke ferie under orloven?

Vælg i drop-down menuen om der optjenes ferie under orloven eller ej.

Max antal dage per registrering:
Her kan angives, hvor lang en sammenhængende periode en orlovs-registrering må løbe over. Hvis der ingen begrænsning skal være, så skriv "0" i feltet, som vist ovenfor

Tilføj løneksport:

Skal orlovstypen tilføjes jeres løneksport, så marker feltet og indtast gældende lønkode i feltet ID-nummer.


Tryk Gem for at oprette orlovstypen.

Orlovstypen er nu blevet oprettet og kan tilføjes poltikken!

Tilføj orlovstypen til politikken

Tilføj orlovstypen til politikken, ved at markere den med flueben og gem herefter politikken.

Orlovstypen er nu oprettet og tilføjet politikken!

Note: Den nye oprettede orlovstype kan nu også tilføjes jeres andre politikker

Orlov uden ferieoptjening

Når medarbejder afholder orlov uden ferieoptjening justeres medarbejderens månedlige optjening af feriedage automatisk.

Følgende antal feriedage fratrækkes i den månedlige optjening af ferie:

(Antal feriedage per år / 365 dage) * afholdte orlovsdage i måneden.

Note: Orlov i weekender og på helligdage tælles med som afholdte orlovsdage..

Feriedage per år

Feriedage der fratrækkes per orlovsdag

20

0.05

25

0,07

30

0,08

Ved afholdelse af en hel måneds orlov optjenes 0 feriedage

Eksempel:

Medarbejder har25 feriedage per år

optjener 2.08 dage per måned, som tilskrives ultimo i måneden.

Medarbejderen afholder 14 dages orlov uden ferieoptjening i februar.

Der fratrækkes 0,07 feriedage per orlovsdag i den månedlige optjening:

14 * 0,07 = 0.98 feriedage

Medarbejder optjener derfor kun 2.08 - 0.98 = 1.10 feriedag i februar måned, som tilskrives og er tilgængelige i marts måned.

Registrering af Orlov

Medarbejdere der er tilkoblet politikken, har nu mulighed for at registrere den nye orlovstype.

Hvis der ikke optjenes ferie under orloven, bliver medarbejderen orienteret om dette under selve registreringen:

Bemærkninger til Egne Orlovstyper

  • Orlov uden ferieoptjening beregnes kun for medarbejdere, som har månedlig optjening af feriedage.

Fandt du dit svar?